I was born in Turkey in 1982, I believe the first time as a hobby I started my work in different working styles, taking out beautiful works of art go digital. 1982 Türkiye doğumluyum, İlk zamanlar hobi olarak başladığım Dijital sanat dalında çalışmalarıma farklı çalışma stilleri katarak ortaya güzel eserler çıktığına inanıyorum.